Skip links

Våra tjänster

vi erbjuder ett brett antal tjänster för hela er verksamhet

Ronderande bevakning är en flexibel säkerhetslösning där våra väktare
kontrollerar och utför tillsyn av en plats eller ett område. Det kan röra sig
om låsning, upplåsning, kontroll av skalskyddet och det tekniska skyddet
samt behörighet av personer. Genom detta bidrar vi till en säkrare
omgivning. Alla ronduppdrag är olika, tillsammans går vi igenom rätt form
av bevakning för just er.

Bevakningsskydd bedriver en omfattande utryckningsverksamhet där
väktare ständigt ligger i beredskap med nycklar och instruktioner för att
kunna rycka ut vid åtgärdskrävande larm. Väktare som rycker ut vid larm,
genomsöker samt vidtar omgående åtgärder vid eventuella inbrott,
glaskross, vattenläckor etc. Kundens kontaktperson kontaktas enl
instruktion eller så önskas endast vid större händelser. Väktaren skriver en
utförlig larmrapport som skickas till kunden.

Vid stationär bevakning innebär det att väktare finns på plats i ett
begränsat bevakningsområde och är redo att bistå vid incidenter. Exempel
på denna bevakning kan vara bevakning av fastighet, portuppdrag,
receptionsbevakning, besöksmottagningar eller andra känsliga platser.
Alla uppdrag är olika och tillsammans tar vi fram lösningar som passar ert
önskemål och där vi kan bidra och skapa mervärde för er.

Med fastighetsjour skapar vi en ökad trygghet för fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar, hyresgäster och fastighetsförvaltare. Vi står i
ständig beredskap med utrustade bilar för att utföra allt från enklare fel till
större åtgärder. Vi har även ett stort nätverk med bla VVS, El, Lås, Spolbil
m.fl. om så skulle behövas. Som kund avgör du själv vad som ska finnas på
en åtgärdslista och vilka tjänster som ska utföras.

Vi hjälper dig omgående, oavsett vilken tid på dygnet felet skulle uppstå.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: Säkringar som löst ut : Stopp i avlopp : Krossat glas och skyddstäckning : Låsfel : Hissfel : Problem med värmen

Med störningsjour hjälper vi fastighetsägare och bostadsrättsföreningar
med all slags störning dygnet runt. Det kan röra sig om hög musik,
bullrande grannar eller stökiga fester. Bevakningsskydds personal åker ut
och bedömer situationen. En detaljerad störningsrapport upprättas och
återrapporteras till fastighetsägaren.

Vår säkerhetsförvaring erbjuder enkel hantering av taggar och nycklar för att säkerställa smidig åtkomst och sätta säkerheten i fokus. Vi tar hand om dina värdesaker med precision.

Vissa branscher och verksamheter kan behöva hemgångskontroll. Vi utför
en oanmäld kontroll av väskor, påsar och inköp genom uppvisade kvitton
så att inte egendom lämnar arbetsplatsen. Kontrollen kan röra både egen
personal samt en leverantörspersonal. Rapport på avvikelser och
incidenter upprättas och skickas till kund.

This website uses cookies to improve your web experience.