Skip links
Full 1
Våra tjänster
Full 1
Full 2
Kamerasystem
Full 2
Full 3
Full 3
previous arrow
next arrow

Hub Insurance Ageent   Söker du jobb? Prata med oss!

fastighetsjour - vår kvalite gör skillnad

Med fastighetsjour skapar vi en ökad trygghet för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och fastighetsförvaltare. Vi står i ständig beredskap med utrustade bilar för att utföra allt från enklare fel till större åtgärder.
Exempel på våra tjänster

Om oss

Företaget grundades 1990 och under dessa år har vi skapat oss ett gott rykte och ett starkt företagsnamn.

Vi har nischat oss på att vara ett starkt lokalt bevakningsföretag där vi koncentrerat oss till ett begränsat geografiskt område för att ge våra kunder bra service inom Hässleholms kommun och inte behöva lägga några resurser på långväga objekt och tidsödande uppdrag. Det kallar vi för trygghet och det är precis vad säkerhet handlar om.

Störningsjour – Trygghet för boende

Med störningsjour hjälper vi fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med all slags störning dygnet runt. Det kan röra sig om hög musik, bullrande grannar eller stökiga fester. Bevakningsskydds personal åker ut och bedömer situationen. En detaljerad störningsrapport upprättas och återrapporteras till fastighetsägaren.

Hemgångskontroll

Vissa branscher och verksamheter kan behöva hemgångskontroll. Vi utför en oanmäld kontroll av väskor, påsar och inköp genom uppvisade kvitton så att inte egendom lämnar arbetsplatsen. Kontrollen kan röra både egen personal samt en leverantörspersonal. Rapport på avvikelser och incidenter upprättas och skickas till kund.

Ronderande bevakning

Ronderande bevakning är en flexibel säkerhetslösning där våra väktare kontrollerar och utför tillsyn av en plats eller ett område. Det kan röra sig om låsning, upplåsning, kontroll av skalskyddet och det tekniska skyddet samt behörighet av personer. Genom detta bidrar vi till en säkrare omgivning. Alla ronduppdrag är olika, tillsammans går vi igenom rätt form av bevakning för just er.

Stationär bevakning

Vid stationär bevakning innebär det att väktare finns på plats i ett begränsat bevakningsområde och är redo att bistå vid incidenter. Exempel på denna bevakning kan vara bevakning av fastighet, portuppdrag, receptionsbevakning, besöksmottagningar eller andra känsliga platser. Alla uppdrag är olika och tillsammans tar vi fram lösningar som passar ert önskemål och där vi kan bidra och skapa mervärde för er.

Områdesbevakning – Trygghetsbevakning

Är en tjänst som passar bra för fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller parkeringsgarage. Bevakningen går ut på att flera företag delar på en väktare, detta för att få en snabb insats och att förebygga innan skadan är skedd.

Larmutryckning

Bevakningsskydd bedriver en omfattande utryckningsverksamhet där väktare ständigt ligger i beredskap med nycklar och instruktioner för att kunna rycka ut vid åtgärdskrävande larm. Väktare som rycker ut vid larm, genomsöker samt vidtar omgående åtgärder vid eventuella inbrott, glaskross, vattenläckor etc. Kundens kontaktperson kontaktas enl instruktion eller så önskas endast vid större händelser. Väktaren skriver en utförlig larmrapport som skickas till kunden.

This website uses cookies to improve your web experience.