Skip links

Om oss

Vilka är vi

Bevakningsskydd AB

Företaget grundades 1990 och under dessa år har vi skapat oss ett gott rykte och ett starkt företagsnamn.

Vi har nischat oss på att vara ett starkt lokalt bevakningsföretag där vi koncentrerat oss till ett begränsat geografiskt område för att ge våra kunder bra service inom Hässleholms kommun och inte behöva lägga några resurser på långväga objekt och tidsödande uppdrag. Det kallar vi för trygghet och det är precis vad säkerhet handlar om.

Vår verksamhet bygger på våra enskilda väktares personliga insatser. Därför satsar vi på objektsutbildning, så att väktarna kan hantera och klara av oväntade och besvärliga situationer. Det gör att vi enkelt kan anpassa våra tjänster till de behov våra kunder har.

Bevakningsskydd är en säkerhetsleverantör som finns lokalt nära kunden och våran styrka är att vi oberoende kan samarbeta med godkända samarbetspartners och på så vis kan vi erbjuda en komplett och pålitlig säkerhetslösning åt kunden. Detta har bevisats med vår mångåriga erfarenhet.

1990
Företaget
grundades

Våra tjänster

Här är ett urval av några av våra tjänster läs mer om dem på våra tjänster sidan.

Vi är alltid redo!

This website uses cookies to improve your web experience.